Tulevia kokouksia:

Yhdistyksen syyskokous

Aika 17.10.2020 klo 16:00

Paikka: Järvenpään liikennekoulu, Helsingintie 13, Järvenpää

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi                                            pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 
7. Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

                  Nykyinen hallitus:

                     Aila Huttunen

                     Merja Niemelä

                     Riitta Tapaninen (erovuorossa)

                     Laura Ikola (erovuorossa)

                     Jenni Hakanen (erovuorossa)

                   Varajäsenet (erovuorossa koska valitaan aina yhdeksi vuodeksi):

                     Sirpa Hannonen

                     Kirsi Tanskanen-Kolehmainen

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 
9. Vuoden 2020 kissojen palkitsematta jättäminen
 
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat

 

Copyright

Sivustolla olevien kuvien kopiointi
ilman lupaa on kielletty.

Unauthorized copying of the photos
on this site is prohibited.

Sfinxit ry

Sfinxit ry on karvattomien
sfinx-, don sfinx- ja peterbald-
kissarotujen oma rotuyhdistys.

Liity jäseneksi!