TIETOSUOJASELOSTE 2019

Tietosuoja-asetus EU 679/2016

1. Rekisterinpitäjä

Sfinxit ry, jäsenrekisterinhoitaja. Yhteystiedot löydät yhteystietosivulta: sfinxit.fi/yhdistys/hallitus

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sfinxit ry jäsenrekisterinhoitaja. Yhteystiedot löydät yhteystietosivulta: sfinxit.fi/yhdistys/hallitus
Halutessasi koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus(at)sfinxit.fi

3. Rekisterin nimi ja tarkoitus

Sfinxit ry:n jäsenrekisteri. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen jäsenlehden ja muiden jäsenille tarkoitettujen viestien osoiterekisterinä. Jäsenrekisteri on myös jäsenmaksujen seurannan työväline.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenyyden tyyppi, perhejäseneen liittyvä varsinainen jäsen, kasvattajajäsenen kasvattajanimi sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta. Eronneiden ja erotettujen jäsenten tiedot hävitetään.

5. Rekisterin tietolähde

Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenen lähettämän jäsenhakemuksen perusteella. Jäsenhakemus täytetään yhdistyksen verkkosivuilla, josta se lähetetään jäsensihteerille. Hakemuksen voi lähettää myös kirjeitse tai sähköpositse jäsensihteerille. 

6. Rekisterin tietojen luovutus

Jäsenrekisterin tiedoista muodostetaan tarvittaessa postitustiedosto, jossa on jokaisesta jäsenestä nimi ja postiosoite. Tietoja ei luovuteta hallituksen ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin hallituksen jäsenillä.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin hallitus(at)sfinxit.fi tai kirjeitse posti vastaanottajalle jonka yhteysgtiedot löydät yhdistyksen yhteystietosivulta.

9.Rekisterissä olevien tietojen korjaaminen

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden ja jäsenlehden toimituksen oikeaan osoitteeseen. Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, virhe oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.